26 febrer 2017 IN MEMORIAM Dr. Eugene Garfield

Dr Eugene Garfield

Ha mort recentment el Dr. Eugene Garfield a l’edat de 91 anys, el “científic de la informació” més notable
de la nostra època i un veritable avançat del seu temps ja que va ser el precursor que va revolucionar els sistemes d’indexació de la bibliografia científica basada en citacions bibliogràfiques. El seu interès per la gestió de la informació científica a la que va dedicar tota la seva vida, el va dur a convertir-se en una figura imprescindible per entendre el desenvolupament de la bibliometria i la cienciometria com a disciplines científiques, l’objecte de les quals és analitzar la ciència mitjançant l’estudi mètric dels inputs i outputs d’investigació, amb especial atenció a l’anàlisi de les publicacions científiques. Va ser el fundador de l’Institute for Scientific Information (ISI), que el 1963 va publicar el Science Citation Index amb una cobertura inicial de 613 revistes i 1,4 milions de citacions; el 1992 l’ISI va ser adquirit per Thomson Reuters i Garfield en va ser president honorari fins a la seva mort. Va ser el creador del current contents, dels Citations Index (Science, Social Science, i Arts & Humanities) i dels Journal Citation Reports (JCR) que assignen els índexs d’impacte a les revistes científiques. La seva creació més coneguda és la Web of Science (WoS), mentre que els factors d’impacte (FI) publicats en el JCR són potser els seus instruments més influents ja que estan internacionalment acceptats com a significatius en l’avaluació de revistes científiques. La seva aportació científica és també excepcional: 1538 treballs publicats, dels quals 1534 han estat citats i en total es van rebre 9.077 citacions bibliogràfiques. Amb la finalitat de sintetitzar la seva producció, el seu índex ‘h’ seria 155 (és a dir que 155 treballs seus han rebut un mínim de 155 mencions bibliogràfiques cadascun en les bases de dades bibliogràfics que ell mateix va crear). El 14 juny de 2016 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona. Descansi en pau aquest gran prohom de la ciència de la informació que ha transformat la recerca i la gestió de la informació científica.

Comentaris tancats.

Return to Top ▲Return to Top ▲