Hemeroteca > Número 94 > Revistes científiques i avaluació de l’activitat investigadora en les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Revistes científiques i avaluació de l’activitat investigadora en les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Javier Valenciano Valcárcel / José Devís Devís / Miguel Villamón Herrera

Resum

La producció científica, especialment la publicada a les revistes, s’ha convertit en una peça clau de l’avaluació de l’activitat investigadora, també en el camp de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CCAFE). En aquest article s’expliquen les raons per les quals les revistes són el principal vehicle de comunicació i certificació del coneixement. També es discuteix l’ús sistemàtic del factor d’impacte com a indicador de la qualitat de les revistes i es recullen algunes alternatives desenvolupades en el context espanyol per avaluar-les. També s’analitza si les revistes espanyoles de CCAFE compleixen el seu paper en la comunicació i la certificació del coneixement i, en última instància, en l’avaluació de l’activitat investigadora. Davant de la deficitària normalització, el minoritari ús de rigorosos processos de revisió i la seva escassa difusió, l’article conclou amb unes recomanacions generals per a les revistes. En aquestes es destaca la necessitat de polítiques de suport i millora per convertir-les en referents vàlids en l’avaluació de l’activitat investigadora.

Paraules Clau

Avaluació, Activitat investigadora, Qualitat, Revistes científiques, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Return to Top ▲Return to Top ▲