Hemeroteca > Número 83 > Orientació i clima motivacional, motivació d’assoliment, atribució d’èxit i diversió en un esport individual

Orientació i clima motivacional, motivació d’assoliment, atribució d’èxit i diversió en un esport individual

Juan José Salinero Martín / Germán RuIz Tendero / Fernando Sánchez Bañuelos

Resum

En aquest treball es van analitzar les relacions entre l’orientació motivacional i altres aspectes de la pràctica esportiva en quatre clubs de karate de nivell competitiu. 49 Esportistes van respondre els diferents qüestionaris administrats. Els resultats van mostrar una relació entre l’orientació motivacional dels esportistes i els factors següents: el clima motivacional percebut al seu voltant, la competència motriu percebuda, les atribucions de l’èxit en l’esport, la diversió amb la pràctica esportiva, el compromís i lliurament en l’aprenentatge i l’ansietat davant l’error i les situacions d’estrès. L’orientació a l’ego va correlacionar amb un clima motivacional percebut a l’ego en pares, entrenador i companys, amb una major competència motriu percebuda, amb l’habilitat normativa i l’engany com a mitjans d’arribar a l’èxit en l’esport, i amb l’avorriment. L’orientació a la tasca va correlacionar amb la motivació‑esforç com a forma d’arribar a l’èxit esportiu, amb la diversió amb la pràctica esportiva, l’ansietat davant les situacions d’estrès i amb un menor compromís i lliurament en l’aprenentatge.

Paraules Clau

Ego-tasca, Clima motivacional, Assoliment d’èxit, Diversió, Ansietat, Compromís.

Return to Top ▲Return to Top ▲