Hemeroteca > Número 83 > Sedentarisme i salut: efectes beneficiosos de l’activitat física

Sedentarisme i salut: efectes beneficiosos de l’activitat física

Sara Márquez Rosa / Javier Rodríguez Ordax / Serafín de Abajo Olea

Resum

En els últims anys, nombrosos estudis epidemiològics i experimentals han confirmat que la inactivitat és causa de malaltia i que hi ha una relació dosi/resposta entre activitat física i/o forma física i mortalitat global. Les persones que mantenen uns nivells raonables d’activitat, especialment en l’edat adulta i en la vellesa, tenen menys probabilitats de patir malalties cròniques o una mort prematura. D’altra banda, cal considerar els costos econòmics en termes de malaltia, absentisme laboral o sistemes de salut. Es calcula que els costos mèdics de les persones actives són un trenta per cent inferiors als que ocasionen les inactives. Podem afirmar que l’activitat física contribueix a la prolongació de la vida i a millorar-ne la qualitat a través de beneficis fisiològics, psicològics i socials. En aquest article revisarem breument quins són els efectes terapèutics i preventius de l’activitat física en diverses malalties i condicions.

Paraules Clau

Sedentarisme, Salut, Activitat física, Exercici, Adherència.

Return to Top ▲Return to Top ▲