Hemeroteca > Número 83 > El desenvolupament de la perícia en bàsquet: claus per a la formació del jugador d’alt rendiment

El desenvolupament de la perícia en bàsquet: claus per a la formació del jugador d’alt rendiment

Mauro Sánchez Sánchez / Pedro Sáenz-López Buñuel / Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra / Ángela Sierra Robles / Sergio Ibáñez Godoy / Ricardo Pérez de Rueda

Resum

Investigacions recents han posat de manifest la dificultat de predir resultats futurs a partir dels mecanismes tradicionals en la detecció de talents. Com a conseqüència d’aquesta problemàtica s’han anat realitzant estudis que se centren en el desenvolupament de la perícia. La intenció és conèixer amb detall l’itinerari esportiu dels qui han arribat a grans èxits (experts) per tal d’intentar adaptar-lo a les futures promeses. Amb aquest plantejament es posa més èmfasi en la cura del talent que no pas en la detecció. En aquesta investigació s’ha comparat l’itinerari esportiu de 7 jugadors internacionals de bàsquet en actiu amb l’objectiu d’aportar més coneixement sobre el procés de formació del jugador d’alt rendiment. A través de l’anàlisi qualitativa de les entrevistes s’ha conformat un model de desenvolupament de la perícia on s’observa la complexa interacció del context, la pràctica i les motivacions, en el procés de formació del jugador d’alt rendiment.

Paraules Clau

Bàsquet, Perícia, Detecció de talents, Psicologia, Sociologia.

Return to Top ▲Return to Top ▲