Hemeroteca > Número 101 > Coneixement sobre la freqüència cardíaca i la percepció de la intensitat de l’esforç en alumnes universitaris d’últim curs de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport*

Coneixement sobre la freqüència cardíaca i la percepció de la intensitat de l’esforç en alumnes universitaris d’últim curs de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport*

Antonio Som Castillo / Mikel Zabala Díaz / Estefanía Sánchez Sánchez / Cristóbal Sánchez Muñoz / Jorge Ramírez Lechuga

Resum

Objectiu: Conèixer la formació inicial a nivell teòric que tenen els alumnes universitaris d’últim curs de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la Universitat de Granada sobre Freqüència Cardíaca (FC) i Percepció Subjectiva de l’esforç (RPE) com a eines bàsiques per controlar i prescriure activitat física (AF) de diferent intensitat. Mètode: Es va fer un estudi descriptiu mitjançant un qüestionari de 15 preguntes (modificat de Zabala, Dugdill, Doran, Femia, & Viciana, 2003) amb 266 alumnes de la Facultat de CAFE de la Universitat de Granada (23,6± 4,8 anys) d’últim curs de la llicenciatura. La presa de dades es va dur a terme entre els anys 2006 i 2007. Resultats: Com a valoració general, el 34,3 % dels alumnes i el 30,9 % de les alumnes van respondre de forma encertada el qüestionari. El 30 % dels alumnes i el 40,6 % de les alumnes mai no van utilitzar un monitor de FC; no coneixien la definició de FC de reserva el 68,7 % dels alumnes i el 72,3 % de les alumnes, ni cap escala de RPE el 83,6 % dels alumnes i el 78,5 % de les alumnes. Finalment, el 77,5 % dels alumnes i el 82 % de les alumnes percebia la seva FC real en un rang que superava ±10 pulsacions per minut. Conclusió: Els resultats obtinguts alerten sobre la insuficient formació inicial dels alumnes que acaben la llicenciatura en CAFE de Granada sobre conceptes bàsics de cara a mesurar i/o prescriure intensitat d’AF. Aquestes dades posen de manifest la necessitat de realitzar un major aprofundiment en aquests continguts, i altres relacionats en la llicenciatura, per formar els alumnes de cara al seu futur professional.

Paraules Clau

freqüència cardíaca, percepció subjectiva de l’esforç, activitat física, rendiment esportiu, salut
Return to Top ▲Return to Top ▲