Hemeroteca > Número 102 > La influència de la localització del partit, el nivell de l’adversari i el marcador en la possessió de la pilota en el futbol d’alt nivell

La influència de la localització del partit, el nivell de l’adversari i el marcador en la possessió de la pilota en el futbol d’alt nivell

Carlos Lago Peñas / Luis Casáis Martínez / Eduardo Domínguez Lago / Rafael Martín Acero / Francisco Seirul-lo Vargas

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va consistir a examinar l’efecte de la localització del partit, el nivell de l’adversari i el marcador sobre les estratègies de possessió de la pilota en un equip de futbol professional. Per a això es van analitzar vint-i-set partits de la temporada 2005-2006 de la lliga espanyola de futbol utilitzant un sistema informatitzat d’anàlisi del joc. Els partits es van dividir en episodis de joc d’acord amb l’evolució del marcador. Els resultats de l’anàlisi de regressió lineal mostren que la possessió de la pilota en global i el percentatge de minuts durant el qual l’equip observat va tenir la possessió de la pilota en cada zona del camp de joc (zona defensiva 1/3, zona mitjana 1/3 i zona ofensiva 1/3) van estar condicionats per les variables de situació analitzades, ja sigui de manera independent o de manera interactiva. La combinació d’aquestes variables i les seves interaccions es pot utilitzar per construir models que estimin la possessió de la pilota en el futbol. Les troballes posen en evidència la necessitat que tenen les i els entrenadors i les i els investigadors de tenir en compte els potencials efectes independents i interactius de la localització del partit, el nivell de l’equip adversari i el marcador durant l’avaluació del rendiment dels equips i les i els jugadors.

Paraules Clau

anàlisi del joc, possessió de la pilota, futbol, rendiment

Return to Top ▲Return to Top ▲