Hemeroteca > Número 126 > La influència de l’estil d’ensenyament en el futbol base

La influència de l’estil d’ensenyament en el futbol base

José Miguel Rodríguez Palacios

Resum

El domini dels estils d’ensenyament que intervenen en el procés cognitiu d’ensenyament-aprenentatge és fonamental per aconseguir l’adherència positiva a l’esport. S’han estudiat 4 entrenadors i 65 jugadors de futbol base de la província de Huelva. La utilització d’estils d’ensenyament productius o reproductius ha estat registrada durant una sessió d’entrenament; i els nivells de motivació intrínseca, extrínseca i desmotivació dels jugadors mitjançant un qüestionari. No s’ha trobat una correlació significativa entre l’assistència als entrenaments i els nivells de motivació intrínseca. No obstant això, s’ha trobat una correlació significativa (p < 0,05) entre l’assistència a entrenaments i la motivació extrínseca de regulació identificada. Un predomini de l’ús d’estils productius no s'ha associat a més motivació intrínseca.

Paraules Clau

motivació intrínseca, motivació extrínseca, estils d’ensenyament, futbol

Return to Top ▲Return to Top ▲