Hemeroteca > Número 127 > Els inicis de l’educació física a Espanya (1881-1905) / The Beginnings of Physical Education in Spain (1881-1905)

Els inicis de l’educació física a Espanya (1881-1905) / The Beginnings of Physical Education in Spain (1881-1905)

Juan Félix Rodríguez Pérez

Resum

L’estudi que presentem és el resultat d’una recerca històrica, i el seu objectiu és rescatar de l’oblit els inicis de l’educació física des de la visió de la publicació periòdica Boletín de la Sociedad Protectora de los Niños. Durant el darrer quart del segle xix, la revista es va destacar com a antena receptora i divulgadora de noves activitats educatives que s’estaven assajant fora de les nostres fronteres. Es va defensar amb afany la fundació i posada en pràctica de l’Escola Central de Gimnàstica. En els escrits publicats es propugna la pràctica de la higiene, gimnàstica i educació física a les escoles. Les crítiques a la creació dels batallons infantils van ser ostensibles, arribant a establir-se un sentiment de rebuig d’una part de la societat, d’acord amb les noves teories modernes educatives. En els articles elaborats per Pedro de Alcántara García, es recomanava reduir l’intel·lectualisme a l’escola en benefici dels jocs i l’activitat corporal. L’exercici físic procurava salut al cos i a la ment. Així mateix, van tenir cabuda en aquesta publicació les crítiques no gaire encertades a la pràctica de determinats esports durant la infància i adolescència. 

Paraules Clau

història, salut, higiene, nens, educació física

Return to Top ▲Return to Top ▲