Hemeroteca > Número 127 > Psicologia i esport: habilitats de l’esportista amb si mateix (Psychology and Sport: The athlete’s self-skills)

Psicologia i esport: habilitats de l’esportista amb si mateix (Psychology and Sport: The athlete’s self-skills)

Joan Riera, José Carlos Caracuel, Joan Palmi, Gabriel Daza

Resum

En aquest article proposem acotar conceptes i classificacions des de l’àmbit de la psicologia de l’esport. Inicial­ment presentem el concepte d’“habilitats de l’esportista amb si mateix” com a alternativa a les incorrectament denominades habilitats psicològiques, aportem una succinta definició de ment com a procés i proposem una classificació funcional d’aquestes habilitats, a partir de la interpretació de la informació interoceptiva, propioceptiva, vinculació d’afectes, valoració de l’entorn i reflexió personal de l’esportista. Finalment vinculem les habilitats de l’esportista amb si mateix amb la intervenció de l’entrenador i la del psicòleg de l’esport, a partir del model d’estat òptim de rendiment, amb la revisió de les competències necessàries per aconseguir aquest estat. En les conclusions s’aporta una representació de la interacció entre les diverses fonts de coneixement de si mateix.

Paraules Clau

psicologia de l’esport, habilitats psicològiques, habilitats amb si mateix, autoregulació, entrenament integrat, estat de rendiment

Return to Top ▲Return to Top ▲