Hemeroteca > Número 127 > Estudi sobre el procés d’implantació i seguiment de les competències bàsiques als centres educatius d’educació secundària de la ciutat de Burgos (Study on the Process of Implementation and Monitoring of Core Competences in Secondary Schools in Burgos)

Estudi sobre el procés d’implantació i seguiment de les competències bàsiques als centres educatius d’educació secundària de la ciutat de Burgos (Study on the Process of Implementation and Monitoring of Core Competences in Secondary Schools in Burgos)

David Hortigüela Alcalá

Resum

L’objecte d’estudi d’aquesta tesi doctoral se centra en: 1. Analitzar la percepció dels equips directius sobre els processos implantació de les competències bàsiques (CCBB) als centres educatius a l’educació secundària; 2. Analitzar la percepció sobre els docents d’educació física (EF) en la incorporació i tractament de les CCBB com a element metodològic i avaluatiu a l’aula; 3. Comprovació del treball que es realitza sobre les CCBB per part del professorat d’EF en un centre d’educació secundària.

Paraules Clau

competències bàsiques, percepció docent, equips directius docents educació física

Return to Top ▲Return to Top ▲