Hemeroteca > Número 129 > Jugar en positiu: gènere i emocions a l’educació física

Jugar en positiu: gènere i emocions a l’educació física

Verónica Alcaraz-Muñoz, José Ignacio Alonso Roque, Juan Luis Yuste Lucas

Resum

Per afavorir una correcta educació emocional des de l’àrea d’educació física és necessari ensenyar l’alumnat a conèixer, controlar i entendre les seves emocions en diferents situacions motrius. En aquest estudi es va analitzar la vivència d’emocions positives en jocs de cooperació-oposició. Van participar-hi 213 estudiants d’educació primària de la Regió de Múrcia, amb edats compreses entre els 10 i 12 anys. Es van recollir dades de caràcter qualitatiu a través de la tècnica d’incidents crítics, sobre les causes que van originar la vivència d’emocions positives. En els comentaris els nens al·ludien principalment al fet de ser guanyador en el joc per justificar la seva vivència emocional, mentre que les nenes a més d’aquest aspecte es recolzaven simultàniament en factors contextuals com el fet de divertir-se o riure’s durant la pràctica motriu. Les nenes van destacar la relació motriu entre companys, la necessitat de cooperar en grup i no sentir-se rebutjades principalment pel gènere masculí. Aquests resultats apunten arguments i recomanacions pràctiques per promoure una educació física emocional orientada cap al benestar subjectiu i a l’adquisició d’estils de vida saludables en nenes i nens d'educació primària. 

Paraules Clau

vivència emocional, cooperació-oposició, competició, gènere, educació primària

Return to Top ▲Return to Top ▲