Hemeroteca > Número 130 > Estudis de gènere a les revistes espanyoles de ciències de l’activitat física i de l’esport (2006-2015)

Estudis de gènere a les revistes espanyoles de ciències de l’activitat física i de l’esport (2006-2015)

Laura Buchón, Pere Molina, Alejandro Martínez-Baena.

Resum

Aquest treball analitza la presència d’estudis de gènere publicats, en l’última dècada (2006-2015), en 15 revistes espanyoles de l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFE), indexades a la Web of Science, Scopus o amb segell de qualitat de la FECYT. Es tracta d’un estudi de revisió des d’un enfocament quantitatiu. Els resultats obtinguts mostren que dels 3482 articles publicats en la dècada analitzada, 56 són estudis de gènere. Aquesta xifra correspon a l’1.61% del còmput total d’articles publicats en aquestes revistes. Més de la meitat dels articles són estudis empírics de tall quantitatiu. Quasi una quarta part són estudis teòrics, històrics o assajos i, poc més d’una dècima part, correspon a estudis empírics de tall qualitatiu. Una gran part dels estudis de gènere fa referència a aspectes socials i culturals (26.79%), psicològics (25%) i de l’educació física escolar (28.57%). D’altres, menys, s’agrupen al voltant de les ­àrees d’imatge corporal i estereotips de gènere (10.71%), mitjans de comunicació i cinema (10.71%), història (8.93%), aspectes biològics i de condició física (8.93%) i diversitat (3.64%).

Paraules Clau

estudis de gènere, revistes científiques, activitat física, esport

Return to Top ▲Return to Top ▲