Hemeroteca > Número 130 > Actituds cap al dopatge segons l’esport practicat pels joves

Actituds cap al dopatge segons l’esport practicat pels joves

Gerardo José Ruiz-Rico Ruiz, Mª Luisa Zagalaz Sánchez, Félix Zurita Ortega, Manuel Castro Sánchez, Ramón Chacón Cuberos, Javier Cachón Zagalaz

Resum

El dopatge és un fenomen que acompanya l’esport d’alta competició, però en escasses ocasions s’ha prestat l’atenció necessària en l’àmbit de l’esport d’oci, per la qual cosa la present recerca planteja com a objectiu analitzar i establir les relacions entre les actituds cap a l’ús de substàncies dopants per part d’estudiants preuniversitaris en funció del tipus d’esport que practiquin i de si se’ls ha instat alguna vegada al dopatge. Van participar-hi 839 estudiants d’edats compreses entre els 15 i 18 anys (M = 16.22 anys, DE = .77), que va permetre el registre i avaluació de les variables tipus d’esport, instat al dopatge i actituds cap al dopatge; per a la seva recollida es va utilitzar un qüestionari ad-hoc i l’escala d’actituds cap al dopatge (PEAS) de Petróczi (2002). Els resultats van mostrar que la majoria dels participants tenen actituds poc permissives cap al dopatge; els joves que practicaven ciclisme, o que realitzaven regularment aixecament de peses tenen actituds més propenses cap al dopatge; els participants als quals se’ls havia suggerit alguna vegada que es dopessin tenien actituds més permissives cap al dopatge; els individus que practicaven ciclisme o aixecament de peses van ser aquells als quals més vegades se’ls havia instat al dopatge.

Paraules Clau

dopatge, fair play, actituds, permissivitat, ciclisme, entorn

Return to Top ▲Return to Top ▲