Hemeroteca > Número 130 > Promoción de la salud y prescripción de ejercicio físico desde centros de atención primaria. Justificació y diseño del Programa CAMINEM

Promoción de la salud y prescripción de ejercicio físico desde centros de atención primaria. Justificació y diseño del Programa CAMINEM

Sebastià Mas Alòs, Gisela Galindo Ortego, Antoni Planas Anzano, Xavier Peirau Terés, Jordi Real

Resum

L’activitat física regular comporta molts beneficis per a la salut, però els aspectes tècnics i organitzatius de les interven­cions centrades en la millora d’activitat física saludable són rarament difoses. L’objectiu d’aquest treball és justificar i descriure els protocols del Programa Caminem. Aquest estudi pragmàtic de prescripció d’exercici físic des de centres d’atenció primària valora la seva aplicabilitat, una intervenció més intensiva que el mer consell sobre activitat física, basat en els principis de l’entrenament esportiu i en el marc de les cinc “as”, 5As (en anglès), de promoció de la salut. L’aplicabilitat s’hi avaluarà mitjançant el marc RE-AIM, que contempla variables a nivell individual i de centre (representativitat i abast, eficàcia o efectivitat, adopció, implementació i manteniment). Pacients amb malalties cròniques no transmissibles que visitin el seu centre d’atenció primària podran participar en el programa d’exercici aeròbic d’intensitat moderada durant 12 mesos, assessorats per especialistes en exercici físic. El Caminem podria servir com a exemple d’un programa d’exercici físic amb evidència basada en la pràctica, portat a terme en un context real, a més de poder comparar els seus resultats amb altres intervencions. L’equip interdisciplinari i els protocols detallats de la intervenció són les pedres angulars que poden servir per dur a terme aquest programa en altres contextos.

Paraules Clau

activitat física, HEPA, RE-AIM, recerca basada en la comunitat, aplicabilitat, adherència

Return to Top ▲Return to Top ▲