Hemeroteca > Número 130 > Recursos materials per al desenvolupament motor gros en escolars de 6-9 anys

Recursos materials per al desenvolupament motor gros en escolars de 6-9 anys

José Manuel Cenizo Benjumea, Eduardo Serrano López, Juan Carlos Fernández Truan

Resum

L’objectiu de la recerca ha estat conèixer els recursos materials d’educació física més eficaços per millorar el desenvolupament motor gros de l’alumnat de 6 a 9 anys, en funció del seu sexe i edat. La mostra de 982 escolars es va dividir en tres grups experimentals segons el tipus de material fungible i un grup de control. Es va emprar el test TGM-2, mitjançant un pretest i un postest després d’una intervenció de 14 sessions. La diferència de puntuacions directes en els dos àmbits (locomotriu i control d’objectes) va ser major en els grups experimentals (p-valor<0,05). Aquesta diferència resulta més elevada amb l’ús de materials alternatius, seguit de només pilotes i sense pilotes en tots dos cicles educatius i en els dos sexes, excepte per a les nenes de segon cicle, on els millors resultats es produeixen en el grup experimental de materials només pilotes.

Paraules Clau

desenvolupament motor gros, educació física, recursos materials

Return to Top ▲Return to Top ▲