Hemeroteca > Número 78 > Esport, gènere i etnicitat. El cas de les dones immigrants

Esport, gènere i etnicitat. El cas de les dones immigrants

Gertrud Pfister

Resum

Aquest article se centra en el paper de les activitats esportives en la vida dels immigrants d’origen islàmic. Es posa especial èmfasi en les oportunitats i problemes a què s’enfronten les dones immigrants als països occidentals, i també en les activitats físiques que desenvolupen. Prenent Alemanya com a exemple, s’analitza i interpreta el grau d’implicació dels immigrants en l’esport, en relació amb les seves creences religioses i les seves condicions de vida. A la segona part de l’article s’hi presenten i es comenten, en el context dels enfocaments teòrics, les raons per les quals els immigrants practiquen o no esport. Les interdependències del gènere, l’esport i el grup ètnic s’interpreten des del punt de vista dels estudis culturals. A més a més, s’utilitzen les teories constructivistes i els enfocaments de Norbert Elias i Pierre Bourdieu per explicar les orientacions, actituds i patrons de conducta dels immigrants. Hem tingut en compte que la situació dels immigrants és extremadament variada i que utilitzen estratègies molt diferents per tal de “funcionar” dintre del corrent dominant de la societat. Això últim es comprova en diversos casos estudiats sobre noies i la seva actitud envers l’esport. L’article acaba amb un comentari sobre les possibilitats i estratègies perquè augmenti el compromís amb l’esport per part de les noies i les dones d’origen immigrant.

Paraules Clau

Immigrants, Islam, Etnicitat, Gènere, Estudis Culturals, Participació esportiva
Return to Top ▲Return to Top ▲