Hemeroteca > Número 73 > Efecte de la inducció de la potenciació posttetànica muscular sobre els factors de rendiment en un gest dinàmic del tren superior

Efecte de la inducció de la potenciació posttetànica muscular sobre els factors de rendiment en un gest dinàmic del tren superior

Bernardo Requena Sánchez / Mikel Zabala Díaz / Ignacio Chirosa Ríos / Paulino Padial Puche / Manuel Martínez Marín

Resum

La potenciació posttetànica (PPT) va ser induïda mitjançant l’electroestimulador Compex Sport 3 sobre el tríceps braquial de 9 jugadors d’handbol de nivell competitiu mitjà. A través d’un disseny intrasubjecte o de mesures repetides, es va avaluar la magnitud de la PPT en 5 moments preestablerts (5 s, 30 s, 60 s, 180 s i 300 s) després del cessament de l’estimulació elèctrica percutània (EEP). La magnitud de la PPT es va quantificar sobre el gest d’“extensions de tríceps ajaguts” i mitjançant l’ús del dinamòmetre Isocontrol Dinàmic 3.0. Aquest dinamòmetre va mesurar els descriptors de l’eficiència mecànica del gest seleccionat: potència màxima (Pmàx) i el temps necessari per assolir-la (Tpmàx). Es va observar que la Pmàx no va augmentar de forma significativa en l’estat “potenciat” encara que es van observar indicis de significació (P = 0.057). Per contra, el Tpmàx va decréixer de forma significativa durant l’“estat potenciat”. A més a més, hi va haver una diferència significativa (P<0.05) entre el valor del Tpmàx en estat “no potenciat” (P0) i el valor del Tpmàx en estat “potenciat” en els moments T1, T4 i T5. Les dades indiquen que la PPT va provocar una millora en l’eficiència mecànica del gest realitzat.

Paraules Clau

Potenciació posttetànica, Eficiència mecànica, Estimulació elèctrica percutània, Potència muscular

Return to Top ▲Return to Top ▲