Hemeroteca > Número 61 > El terme "pràctiques corporals" en Educació Física

El terme "pràctiques corporals" en Educació Física

Óscar Minkévich

Resum

  En el present article s'elabora una mirada crítica sobre el terme pràctiques corporals. La finalitat de recórrer a aquesta òptica és aportar algunes idees que permetin anar aclarint i consolidant la dimensió teoricodisciplinària de l'Educació Física. En l'anàlisi practicada s'insisteix -des d'una perspectiva epistemològica-, a posar al descobert el sentit reduccionista del terme pràctiques corporals, a assenyalar quines en serien les limitacions i imprecisions, a subratllar que l'ús de certes expressions mai no deixen de fer palesa -implícitament o explícitament- la teoria que les anima, i a advertir que continuar acceptant alguns termes sense garbellar-los prèviament podria arribar a tergiversar innecessàriament l'esperit altament formatiu que l'Educació Física posseeix dins l'àmbit educatiu.  

Paraules Clau

pràctiques corporals, llenguatge,
Return to Top ▲Return to Top ▲