Hemeroteca > Número 64 > Els valors de l'esport. Una perspectiva sociològica

Els valors de l'esport. Una perspectiva sociològica

Klaus Heinemann

Resum

L'article desenvolupa la tesi següent: l'esport no té valors en si mateix, sinó que els valors de l'esport són, o bé judicis subjectius i estimatius que emeten les persones que el practiquen sobre la base dels efectes (positius o negatius) que creuen obtenir o bé els efectes que unes certes institucions (clubs, gimnasos de condicionament físic, l'Estat, les institucions educatives...) li atribueixen. Els valors de l'esport són, per tant, assignacions (de valor) secundàries i "casuals" mitjançant persones o institucions. Cada un dels apartats de l'article desenvolupa la manera com l'esmentada tesi es demostra en àmbits successius: el de la persona, el del mercat (valor econòmic de l'esport), el de les institucions -principalment els clubs- i el de l'Estat. En les conclusions es reflexiona sobre els problemes per determinar els valors de l'esport.

Paraules Clau

valors, sociologia, esport, ideologia

Return to Top ▲Return to Top ▲