Hemeroteca > Número 53 > L'ajust temporal: criteri d'execució distintiu de la intel·ligència esportiva

L'ajust temporal: criteri d'execució distintiu de la intel·ligència esportiva

Josep Roca i Balasch

Resum

En aquest article es proposa una consideració de l'activitat física i l'esport com a activitat intel·ligent, en base a una concepció àmplia d’intel·ligència i en base a l'atenció al paràmetre temps com a criteri d'ajust psicològic. Respecte del primer basament s'afirma que tant les habilitats perceptivo-motrius com les habilitats interactives constitueixen dues dimensions d'adaptació humana, tradicionalment menystingudes a favor de les habilitats cognoscitives. Se subratlla el fet que els conceptes de "tècnica" i "tàctica" refereixen aquelles dues dimensions ajustatives en l'esport, les quals admeten justificadament ser qualificades com a actuacions intel·ligents. Complementàriament, es posa de manifest que tant l'acció perceptivo-motriu com l'acció interactiva amb els altres, te-nen en el paràmetre temps un criteri d'execució. Això fa que tant en la tècnica com en la tàctica esportiva sobresurti l'a-just temporal de les accions, com a exigència singular i dis-tintiva d'execució respecte d'altres universos d’intel·ligència humana.

Paraules Clau

orientació temporal, tècnica, tàctica, inteligència.
Return to Top ▲Return to Top ▲