Hemeroteca > Número 53 > Mesura del ritme mitjançant la sincronia. proposta d'una bateria de tests

Mesura del ritme mitjançant la sincronia. proposta d'una bateria de tests

M. José Montilla Reina

Resum

En aquest estudi, proposem una bateria de proves que permet analitzar d'una manera específica i objectiva les diferents capacitats implícites en la sincronització motora d'un subjecte davant diferents estímuls auditius rítmics. L'aplicació de la bateria de proves ens permetrà mesurar: el compàs o tempo espontani, la capacitat de percepció de les estructures rítmiques, la capacitat d'aprehensió o memòria immediata d'estructures rítmiques, la capacitat d'anticipació psicomotora per controlar les respostes. La validesa dels tests és teòrica i es basa en la revisió sobre test ja provats de mesura del ritme als quals s'afegeixen altres destinats a cobrir aspectes rellevants en l'execució rítmica. La finalitat de l'estudi és conèixer si les proves proposades poden ser útils per avaluar la capacitat rítmica dels subjectes i predir un millor resultat en activitats en què el ritme és un factor determinant: música, dansa, gimnàstica rítmica i artística, etc. La bateria de proves s'ha dissenyat mitjançant un programa informàtic i cal la utilització d'un ordinador personal i un polsador tàctil també dissenyat per a l'estudi.

Paraules Clau

test de ritme, sincronització motora.
Return to Top ▲Return to Top ▲