Hemeroteca > Número 53 > Una proposta de test d'intel·ligència esportiva (tie)

Una proposta de test d'intel·ligència esportiva (tie)

Josep Maria Bou Bayó / Josep Roca Balasch

Resum

En aquest article, es realitza una proposta concreta de test d'orientació espacial i temporal que pot ser utilitzat com a mesura general i bàsica de les aptituds tècniques i tàctiques esportives. Es parteix de la justificació teòrica segons la qual les accions tècniques i tàctiques són un saber, una intel·ligència en la dimensió interactiva, que es caracteritza per la necessitat d'ajust témporo-espacial de les respostes dels subjectes. En base a això, el test presenta situacions de mesura doble d'ajust temporal i espacial de les respostes del subjecte. Es realitzen també, contrastacions entre els resultats en el test proposat i medicions subjectives de rendiment tècnic i tàctic, així com contrastació amb el test PMA de cara a obtenir proves de d'independència o dependència entre ambdós tests. Les anàlisis estadístiques recolzen la viabilitat de la proposta de test i se suggereixen canvis al prototipus inicial del test, de cara a simplificar la seva administració i augmentar el seu poder diagnosticador i pronosticador del rendiment esportiu.

Paraules Clau

test de intel·ligència, tècnica, tàctica.
Return to Top ▲Return to Top ▲