Presentació

Apunts. Educació Física i Esports  (ISSN 0214-8757) és una revista científica multidisciplinària de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Espanya) que neix el 1985.

La seva missió és la publicació d’articles originals i inèdits de caràcter científic (més del 75% dels treballs editats són de tall científic) dels àmbits de l’educació física i de les ciències de l’esport. No accepta una postulació simultània en altres revistes. Els fascicles editats estan estrictament subjectes a la periodicitat fixada per la revista.

La revista publica una mitjana de 38 articles l’any.

Diagrama Proceso Editorial

Diagrama Procés Editorial

Es tracta d’una revista arbitrada que utilitza el sistema de revisió externa per experts (Double-Blind Peer Review) de manera anònima mitjançant el mètode de “doble cec”. S’accepten manuscrits en castellà i català i cada exemplar s’edita en versió impresa en ambdues llengües (versió en castellà: ISSN 1577-4015) i també en versió electrònica (ISSN digital 2014-0983). Aquesta és una revista d’accés obert (Open Access), el que significa que tot el contingut és de lliure accés i sense cap cost per a l’usuari/a o per a la seva institució. Els usuaris poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enllaçar amb els texts complets dels articles d’aquesta revista sense demanar permís previ de l’editor o l’autor. Tots els treballs i materials estan subjectes a la llicència Creative Commons.

La revista apunts no cobra taxes per enviament de treballs, ni tampoc quotes per la publicació dels seus articles

Objectius

 • Certificar, comunicar i divulgar la producció científica de l’àmbit de l’educació física i de l’àmbit de l’esport i, d’aquesta manera, contribuir a la legitimació acadèmica i social de la nostra àrea curricular: Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
 • Promoure el paper de l’educació física com a matèria nuclear en el disseny curricular de l’educació reglada en les primeres etapes escolars.
 • Reflectir el paper de l’esport, com a microcosmos social i símbol cultural de la nostra època, com a element dinamitzador del canvi social i com a instrument de formació per a tots els segments de la població.
 • Potenciar els treballs interdisciplinaris de les Humanitats i les Ciències Socials a l’entorn de l’esport i de l’educació física.
 • Abordar els últims avenços i tendències respecte a la motricitat de base, la iniciació esportiva i el coneixement dels aspectes pedagògics i didàctics de les diverses disciplines esportives.
 • Contribuir a la investigació i innovació de totes aquelles àrees d’estudi que nodreixen la preparació física i el rendiment esportiu: biomecànica, cinesiologia i tecnologia de l’exercici físic, fisiologia de l’esforç, mètodes d’entrenament, nutrició de l’esport, reeducació funcional de les lesions, etc.
 • Plantejar estudis que analitzin totes les implicacions existents entre l’activitat física sistemàtica i la salut, el benestar personal en tots els segments de població.
 • Difondre els estudis sobre gestió de l’esport, oci actiu, turisme esportiu i gènere i esport.

Públic a qui s’adreça la revista

Apunts. Educació Física i Esports va dirigida principalment a estudiants de Grau i Postgrau d’Educació Física, professors, investigadors i professionals de l’educació física i l’esport i als autors i investigadors de totes aquelles matèries interdisciplinàries vinculades a les Cièn­cies de l’Activitat Física i de l’Esport.
Apunts. Educació Física i Esports vol ser vista i reconeguda com la revista científica d’alt impacte referent a Espanya i Llatinoamèrica en els camps acadèmics i professionals de l’Educació Física i de l’Esport.

Estratègia

Per tal d’assolir els seus objectius d’exigència en el rigor científic dels treballs, difusió d’estudis, validació d’articles i legitimació de la seva àrea curricular, Apunts. Educació Física i Esports estableix un estricte compliment de:

 • els criteris estipulats pels estàndards més alts d’excel·lència editorial, tant en la maquetació com en la impressió i publicació de la seva versió impresa i en la qualitat dels materials electrònics en la seva versió en línia;
 • els criteris de rigor científic mitjançant la política d’admissions dels articles remesos, l’exigent avaluació de treballs i índex de rebuig;
 • les normatives de publicació estandarditzades, amb especial insistència en el compliment de la normativa de referències bibliogràfiques de la versió 6 de l’American Psychological Association (APA);
 • la periodicitat de publicació trimestral.

També es pretén ampliar l’accessibilitat de la revista tot aprofitant les eines proporcionades per les noves tecnologies, i disposa d’un accés eficaç a l’hemeroteca de la revista amb el seu motor de cerca avançada (més de 1.200 articles consultables i descarregables)

Periodicitat

Es publiquen 4 números a l’any: l’1 de gener (gener-març), l’1 de abril (abril-juny), l’1 de juliol (juliol-setembre), i l’1 d’octubre (octubre-desembre).Tots els resums i els articles estan disponibles des del moment de publicació de cada número.

Cobertura temàtica de la revista

Apunts. Educació Física i Esports només accepta estudis originals procedents d’una investigació que aportin novetats significatives en un camp específic, estudis que confirmin teories importants vigents, treballs amb processos metodològics innovadors o articles de revisió rigorosos. També s’accepten articles d’opinió o de debat sobre un tema d’interès i/o polèmic a judici del Consell Editorial.

La revista està estructurada en set seccions que juntament amb la Miscel·lània variable (Editorial/Apunts per al segle XXI. Opinió. Dona i esport. Rèpliques i cartes científiques. Resums de tesis doctorals) conformen els seus continguts habituals. Les ­seccions són les següents:

 1. Ciències humanes i socials – Fòrum “José María Cagigal”
 2. Activitat física i salut
 3. Educació física
 4. Pedagogia esportiva
 5. Preparació física
 6. Entrenament esportiu
 7. Gestió esportiva, lleure actiu i turisme
Return to Top ▲Return to Top ▲