Hemeroteca > Número 20 > Aspectes prioritaris en la psicologia aplicada a l'esport amb joves

Aspectes prioritaris en la psicologia aplicada a l'esport amb joves

Guillermo Pérez Recio / Joan Busquets Biarnés

Pérez Recio, G., & Busquets Biarnés, J. (1990). Aspectos prioritarios en la psicología aplicada al deporte con jóvenes. Apunts. Educación Física y Deportes, 20, 31-36.

Resum

És un fet que, tan sols des de fa uns anys, s'han començat a veure aplicacions de la Psicologia a l'esport en general, i especialment en l'àmbit de l'esport juvenil. AIs autors d'aquest article ens va semblar adient fer un estudi que permetés esbrinar quina és la situació actual a Catalunya. És fonamental que el psicòleg de l'esport analitzi quins són els problemes que ha de plantejar-se com a prioritaris a l'hora de treballar amb joves esportistes. Disposar de dades sobre les opinions dels professionals implicats en l'esport amb joves pot servir per optimitzar els esforços i els mitjans que es vagin invertint en el desenvolupament d'aquest camp. Hi ha molts aspectes que romanen sense resposta en el camp de l'esport infantil tot i l'increment de les investigacions. És la Psicologia de l'Esport que ha d'intentar donar resposta a aqucsts interrogants i no altres disciplines. Això s'ha fet als Estats Units amb una amplitud desconeguda a casa nostra. Els treballs que es fan ara a Catalunya estan obligats a referir-se a experiències i investigacions americanes. Per tant, ens podem plantejar si la nostra situació és la mateixa que la de l'esport infantil i juvenil als EEUU; o bé si hem de tenir cura d'aspectes diferencials. Tot adreçat a l'oferiment de respostes amb sentit als professionals de l'Educació Física i l'Esport a dc Catalunya. Gould (1982), de la Michigan State University, es preocupà del tema i va fer un estudi amb una mostra nordamericana. El que nosaltres vam decidir és fer servir el mateix qüestionari amb la finalitat de poder dir quelcom sobre ambdues qüestions.

Paraules Clau

Return to Top ▲Return to Top ▲