Hemeroteca > Número 93 > Metodologia per a l’anàlisi i l’avaluació de la seguretat dels espais i equipaments esportius escolars

Metodologia per a l’anàlisi i l’avaluació de la seguretat dels espais i equipaments esportius escolars

Pedro Ángel Latorre Román

Latorre Román, P. A. (2008). Methodology to analyse and evaluate the school space and sport equipment safety. Apunts. Educación Física y Deportes, 93, 62-70.

Resum

La pràctica fisicoesportiva suposa una activitat amb un determinat component de risc, a causa dels diferents elements que la determinen: maneig de mòbils, delimitació d’espais, edat dels participants, condicions mediambientals i, sobretot, per la velocitat d’execució com a determinant més prioritari. Avui dia, les instal·lacions i equipaments esportius dels centres escolars continuen sent insuficients i, en molts casos, mal estructurats, i sovint incompleixen qüestions de normatives bàsiques, la qual cosa els confereix matisos de perillositat. L’avaluació dels espais i equipaments esportius escolars és una tasca decisiva per prevenir molts riscos a la classe d’Educació Física; considerem que són una competència professional imprescindible, encara que no hi ha gaire sensibilització sobre aquest punt, ni tampoc instruments d’anàlisi operatius i fiables. A continuació, plantegem un model d’anàlisi observacional de la seguretat dels espais i equipaments esportius escolars, basat en criteris molt concrets, fruit de la nostra experiència docent, i centrat, naturalment, en els elements normatius (normativa espanyola i europea sobre equipament esportiu, Normes NIDE i UNE-EN, respectivament).

Paraules Clau

Seguretat, Equipament, Instal·lacions, Avaluació, Educació Física.
Return to Top ▲Return to Top ▲