Hemeroteca > Número 82 > El gènere com a factor de variabilitat en les actituds envers la pràctica d’activitat físicoesportiva

El gènere com a factor de variabilitat en les actituds envers la pràctica d’activitat físicoesportiva

Isaac José Pérez López / Manuel Delgado Fernández / Palma Chillón Garzón / Miguel Martín Matillas / Pablo Tercedor Sánchez

Pérez López, I. J., Delgado Fernández, M., Chillón Garzón , P., Martín Matillas , M., & Tercedor Sánchez, P. (2005). Gender as a factor of variability in the attitudes towards the practice of activity. Apunts. Educación Física y Deportes, 82, 19-25.

Resum

L’orientació de les actituds que els adolescents manifesten envers l’activitat físicoesportiva representa un aspecte de gran importància a l’hora de promocionar-ne la pràctica com a hàbit de vida saludable, funció fonamental en la tasca educativa i, en concret, en l’Educació Física. Hem estudiat l’orientació de les actituds envers la pràctica físicoesportiva en 700 adolescents granadins d’entre 13 i 18 anys, en funció  del sexe, a partir del “qüestionari CAAFS”. Els resultats mostren que els nois tenen nivells actitudinals significativament superiors (p < 0.05) als de les noies, en les actituds orientades tant cap al procés (3,69 i 3,45, respectivament) com cap al resultat (2,45 ells i 2,33 elles). La “millora de l’aparença” (2,71) és la dimensió de l’actitud cap a la que les adolescents granadines manifesten més tendència, i la dimensió “victòria” ho és en el cas dels barons (2,65). Per tant, es pot concloure indicant la necessitat de millorar les actituds envers la pràctica físicoesportiva en les noies i considerar la necessitat de diversificar la pràctica d’acord amb la seva orientació en funció del gènere.

Paraules Clau

Actituds, Adolescents, Activitat física, Salut.
Return to Top ▲Return to Top ▲