Hemeroteca > Número 117 > Intervenció multidisciplinària i no competitiva en l’àmbit de la salut pública per al tractament del sedentarisme, el sobrepès i l’obesitat infantil: Programa NEREU

Intervenció multidisciplinària i no competitiva en l’àmbit de la salut pública per al tractament del sedentarisme, el sobrepès i l’obesitat infantil: Programa NEREU

Noemí Serra-Paya, Assumpta Ensenyat Solé, Alfonso Blanco Nespereira

Serra-Paya, N., Ensenyat Solé, A., & Blanco Nespereira, A. (2014). Multi-Disciplinary and Uncompetitive Intervention in Public Health for the Treatment of Sedentary and Overweight or Obese Children: NEREU Programme. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 7-22. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.01

Resum

L’objectiu de l’estudi va ser avaluar si el Programa Nereu té un impacte favorable en l’activitat física (AF), les conductes sedentàries i el grau d’obesitat en nens poc actius amb sobrepès i obesitat com a eina d’intervenció en salut pública per al tractament de l’obe-sitat infantil. El disseny de l’estudi va ser prospectiu longitudinal amb posttest als 9 mesos i va consistir en AF per a nenes i nens  amb components conductuals, sessions d’hàbits saludables per als pares i estratègies de comportament per a ambdós. Hi van participar vuitanta-sis nens (10,65 ± 2 anys) poc actius i amb sobrepès o obesitat, segons els criteris de l’International Obesity Task Force (IOTF), i els seus pares. AF, conductes sedentàries i adipositat es van mesurar a l’inici del programa i 9 mesos després de la intervenció. En finalit-zar-la, els subjectes de l’estudi van indicar que dedicaven més temps (p < 0,01) a activitats d’intensitat moderada (2,4 ± 5,3 h · semana–1) i alta intensitat (3,1 ± 1,62 h · semana–1) i menys temps (p < 0,001) en activitats sedentàries (5,4 ± 6,3 h · setmana–1). La puntuació z de l’IMC es va reduir en 0,2 ± 0,29 unitats (p < 0,001). Aquests resultats mostren un canvi positiu en els hàbits d’AF, en les conductes sedentàries i en la puntuació z de l’IMC en les nenes i els nens sedentaris poc actius amb sobrepès i obesitat. Aquesta intervenció  podria ser una eina interessant en salut pública per al tractament de l’obesitat infantil. No obstant això, futurs estudis han d’aclarir aquestes associacions.

Paraules Clau

hàbits, nens, motivació, obesitat, salut públi-ca, sedentarisme
Return to Top ▲Return to Top ▲