Hemeroteca > Número 117 > El clima motivacional, l’autoestima i l’ansietat en jugadors joves d’un club de basquetbol

El clima motivacional, l’autoestima i l’ansietat en jugadors joves d’un club de basquetbol

Àngela Mora, Catarina Sousa, Jaume Cruz

Mora, A., Sousa, C., & Cruz, J. (2014). The Motivational Climate, Self-Esteem and Anxiety in Young Players in a Basketball Club. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 43-50. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.04

Resum

En aquest estudi es descriu el clima motivacional (generat pels entrenadors i els companys d’equip) d’un mateix club de bas­quetbol, i s’analitza la relació existent entre el dit clima motivacional i variables psicològiques dels jugadors com l’autoestima i l’ansietat. En l’estudi, hi van participar 40 jugadors de dos grups d’edat: infantil (12-13 anys) i cadet-­juvenil (14-­18 anys). Els resultats mostren que els jugadors de les dues franges d’edat perceben un elevat clima motivacional d’implicació a la tasca creat pels seus entrenadors i companys i un baix clima motivacional d’implicació a l’ego creat per aquests. A més a més, ambdós grups presenten un nivell d’ansietat somàtica i desconcentració baix i un nivell més elevat de preocupació. El nivell d’autoestima és alt en ambdós grups. Aquest treball preliminar es fa ver per orientar futurs estudis en què el principal objectiu se centra a dur a terme intervencions psicològiques individualitzades a entrenadors per tal de millorar la satisfacció amb la pràctica esportiva dels seus jugadors.

Paraules Clau

clima motivacional, autoestima, ansietat, entrenadors, companys, basquetbol
Return to Top ▲Return to Top ▲