Hemeroteca > Número 117 > Anàlisi de la satisfacció laboral de tècnics esportius de pàdel i natació

Anàlisi de la satisfacció laboral de tècnics esportius de pàdel i natació

Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz Martínez, Alberto Gómez Mármol, María Concepción Parra Meroño, Juan Antonio García Montiel

Sánchez-Alcaraz Martínez, B. J., Gómez Mármol, A., Parra Meroño, M. C., & García Montiel, J. A. (2014). Analysis of the Job Satisfaction of Paddle Tennis and Swimming Sports Instructors. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 77-83. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.08

Resum

L’objectiu del present estudi va ser avaluar el nivell de satisfacció laboral dels tècnics esportius de pàdel i natació en funció del sexe, edat, antiguitat a l’empresa, tipus de contracte i hores de treball setmanals. Per a això, es va administrar el qüestionari de satisfacció laboral per a tècnics esportius (CSLTD) a 125 tècnics de pàdel i natació (78 homes i 47 dones) amb edats compreses entre els 18 i 53 anys (M = 28,78; DT = 8,94). Els resultats van mostrar uns valors de satisfacció laboral mitjans per al conjunt dels participants les puntuacions dels quals eren més elevades en la categoria de seguretat i promoció, mentre que la dimensió pitjor valorada va ser la remuneració. D’altra banda, la satisfacció laboral va ser significativament superior en les dones enfront dels homes i en els tècnics de pàdel enfront dels de natació. Finalment, aquells tècnics amb contractes temporals i que treballaven més hores van presentar nivells significativament inferiors de satisfacció laboral.

Paraules Clau

satisfacció laboral, condicions de treball, remuneració de tècnics esportius, seguretat en el treball, possibilitats de promoció, estabilitat en treballs esportius
Return to Top ▲Return to Top ▲