Hemeroteca > Número 119 > L’impacte de la Guerra Civil sobre l’esport: els primers moviments esportius associatius a Sogorb

L’impacte de la Guerra Civil sobre l’esport: els primers moviments esportius associatius a Sogorb

Vicent Añó Sanz, Estefanía Sales Borrás

Añó Sanz, V., & Sales Borrás, E. (2015). The Impact of the Civil War on Sport: the first associative sports movements in Segorbe. Apunts. Educación Física y Deportes, 119, 55-61. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/1).119.02

Resum

La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) va suposar un cop dur per a tot el país, a nivell econòmic, polític o social. La tensa situació d’incertesa que sotjava Espanya va minvar la pràctica d’activitats esportives, ja que aquestes van patir totes les penalitats que la contesa fratricida va comportar, deixant endarrere l’experiència semiorganizada que anteriorment s’havia convertit en una via de fuga per a la nostra ciutadania. La dècada dels anys quaranta i la imposició del règim franquista van suposar una reordenació social des d’on es controlava cadascun dels moviments que feien els espanyols. És en aquest moment quan van sorgir les organitzacions del Frente de Juventudes per a nois i la Sección Femenina per a noies, des de les quals es pretenia formar i adoctrinar els joves sota els ideals del règim. En aquest moment, les activitats esportives van tornar a ser impulsades amb força en la vida espanyola, ja que comportaven un dels vessants formatius i d’interès plantejats des de les diferents organitzacions juvenils.

Paraules Clau

esport, associacionisme, pràctica física, guerra civil, règim franquista
Return to Top ▲Return to Top ▲