Hemeroteca > Número 119 > Play the Game: ludificació i hàbits saludables en l’educació física

Play the Game: ludificació i hàbits saludables en l’educació física

Meritxell Monguillot Hernando, Carles González Arévalo, Carles Zurita Mon, Lluís Almirall Batet, Montse Guitert Catasús

Monguillot Hernando, M., González Arévalo, C., Zurita Mon, C., Almirall Batet, L., & Guitert Catasús, M. (2015). Play the Game: gamification and healthy habits in physical education. Apunts. Educación Física y Deportes, 119, 71-79. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/1).119.04

Resum

El present estudi mostra l’impacte de l’ús de la ludificació com a estratègia d’aprenentatge en l’assignatura d’educació física per al desplegament de conductes saludables. L’estudi, dissenyat en forma d’unitat didàctica ludificada anomenada Play the Game s’ha implementat al segon curs de l’educació secundària obligatòria de tres centres educatius de Barcelona i ha tingut com a objectiu principal aplicar la freqüència cardíaca saludable en l’activitat física mitjançant la consecució de reptes ludificats i organitzats mitjançant un sistema de nivells, punts, classificacions i insígnies (badges). A més a més, Play the Game ha introduït elements innovadors com la personalització, la cooperació, les emocions, la tecnologia i la combinació de contextos formals i informals a fi de respondre a les demandes educatives actuals i a les noves ecologies d’aprenentatge (Coll, 2013). L’estudi s’ha basat en una metodologia sociocrítica qualitativa i s’ha implementat mitjançant un disseny d’investigació-acció (I-A). Els instruments utilitzats han estat el qüestionari i el grup de discussió. Els resultats obtinguts evidencien el potencial de la ludificació com a estratègia d’aprenentatge emergent en educació física que augmenta la motivació i afavoreix el desenvolupament d’hàbits saludables.

Paraules Clau

ludificació, educació física, educació secundària obligatòria
Return to Top ▲Return to Top ▲