Hemeroteca > Número 122 > Coneixement específic de domini tàctic en futbolistes de 8 a 12 anys

Coneixement específic de domini tàctic en futbolistes de 8 a 12 anys

Jaime Serra-Olivares, Luis M. García-López, Antonio Calderón

Serra-Olivares, J., García-López, L. M., & Calderón, A. (2015). Tactical Domain-specific Knowledge in Young Soccer Players aged 8-12. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 36-43. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.04

Resum

El propòsit d’aquest treball va ser aprofundir en el coneixement específic del domini tàctic de 109 futbolistes de 8 a 12 anys i el seu nivell de rendiment. Els participants van completar el Test de coneixement tàctic ofensiu en futbol. Es van analitzar els resultats en funció de la categoria d’edat (sub-10 o sub-12), edat (vuit, nou, deu, onze i dotze anys) i experiència en competició (zero, u, dos, tres, quatre, cinc i sis anys). Posteriorment, es va correlacionar el nivell de coneixement amb el rendiment de joc. Es van observar diferències significatives entre els diferents grups de categoria, edat i experiència, pràcticament en totes les dimensions de l’instrument (p < ,05), encara que l’anàlisi de la magnitud de l’efecte va mostrar que la categoria, edat i experiència posseïen una relació indirecta sobre el nivell de coneixement, el qual va correlacionar significativament amb el rendiment de joc en totes les dimensions de l’instrument, a excepció d’“Elements tecnicotàctics individuals-problemes tàctics”, “Elements tecnicotàctics individuals” i “Procediments per aconseguir gol” (p < ,05). Les troballes indiquen l’existència de possibles estructures cognitives específiques, rellevants per al desplegament d’habilitats de presa de decisió en l’esport. Són necessaris nous estudis que confirmin aquesta hipòtesi.

Paraules Clau

coneixement de domini específic, tàctica, edat, experiència
Return to Top ▲Return to Top ▲