Hemeroteca > Número 122 > Avaluació de la força explosiva d’extensió de les extremitats inferiors en escolars

Avaluació de la força explosiva d’extensió de les extremitats inferiors en escolars

Francisco José López Gallego, Amador Jesús Lara Sánchez, Natalia Espejo Vacas, Javier Cachón Zagalaz

López Gallego, F. J., Lara Sánchez, A. J., Espejo Vacas, N., & Cachón Zagalaz, J. (2015). Evaluation of the Explosive Force of Lower Limb Extension in Schoolchildren. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 44-51. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.05

Resum

Objectiu. L’objectiu d’aquesta investigació és avaluar la capacitat de força explosiva d’extensió d’extremitats inferiors en escolars d’educació primària i analitzar les diferències que hi puguin haver tant en capacitat de força explosiva d’extremitats inferiors com en composició corporal en funció del sexe. Material i mètodes. En aquest estudi han participat 90 estudiants (54 nens i 36 nenes) d’Educació Primària d’un centre educatiu urbà de la província de Jaén. La mitjana de l’edat dels subjectes és d’11, ± 0,7 anys. S’ha realitzat la valoració de la composició corporal i l’avaluació de la capacitat de força explosiva d’extremitats inferiors mitjançant salt vertical. L’avaluació de la composició corporal es va dur a terme mitjançant la plataforma INBODY 230 (Microkaya, Spain). Per mesurar les variables dels salts es va utilitzar una plataforma de forces Quattro Jump (Kistler, Suïssa) i es van realitzar els test de salt CMJ i ABK. Resultats i conclusions. Els resultats obtinguts en les variables dels test de salt pels participants es troben entre els valors de referència per a subjectes de la seva edat. Les noies posseeixen majors pics de potència i de força que els nois mentre que aquests posseeixen majors altures de vol en els salts. En la impedància els nois obtenen majors percentatges de múscul i les noies valors superiors de massa i de percentatges de greix.

Paraules Clau

força, IMC, ABK i CMJ
Return to Top ▲Return to Top ▲