Hemeroteca > Número 122 > Intercepció d’un llançament de córner: influència dels limitadors de l’entorn

Intercepció d’un llançament de córner: influència dels limitadors de l’entorn

Jorge Abellán Hernández, Nieves María Sáez-Gallego, Onofre Contreras Jordán 

Abellán Hernández, J., Sáez-Gallego, N. M., & Contreras Jordán, O. (2015). Interception of a Corner Kick: Environmental Constraints Effect. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 61-67. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.07

Resum

L’objectiu de la present investigació és estudiar l’efecte de la presència de jugadors a la zona d’acció del porter en el rendiment i el comportament motor de joves de porters de futbol. Amb aquesta finalitat es van crear dues situacions d’anàlisi i tres grups diferents de participants. Els resultats mostren que els limitadors de l’entorn no afecten el percentatge d’encert en el blocatge, però sí que afecten el comportament motor d’un dels grups d’anàlisi, no obstant això la inexistència de diferències en el grup que va dur a terme les dues situacions d’anàlisi determina que els resultats siguin presos amb cautela.

Paraules Clau

porters de futbol, limitadors de l’entorn, llançaments de córner
Return to Top ▲Return to Top ▲