Hemeroteca > Número 122 > Mirant endarrere: la veu del professorat d’educació física sobre la seva trajectòria professional en una escola multicultural

Mirant endarrere: la veu del professorat d’educació física sobre la seva trajectòria professional en una escola multicultural

Gonzalo Flores Aguilar, Maria Prat Grau, Susanna Soler Prat

Flores Aguilar, G., Prat Grau, M., & Soler Prat, S. (2015). Looking Back: the Voice of Physical Education Teachers about their Professional Career in a Multicultural School. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 88-98. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.10

Resum

Aquest treball s’endinsa en un conjunt d’escoles amb més del 50 % d’alumnat d’origen estranger per conèixer la manera en què el professorat d’educació física, amb més de 5 anys d’experiència, percep l’evolució i el transcurs de la seva trajectòria professional en aquest context (percepcions, sentiments, actuacions, etc.). Des d’una perspectiva qualitativa, s’ha dut a terme un estudi de casos múltiple (n = 12) a la província de Barcelona. Les entrevistes semiestructurades i les observacions no participants han estat els instruments utilitzats per a l’obtenció de resultats, i per a la seva interpretació, s’ha recorregut a l’anàlisi de contingut. Entre les conclusions més rellevants cal destacar que, malgrat totes les dificultats amb què s’ha trobat el professorat participant al llarg de tota la seva trajectòria laboral, la majoria d’aquest col·lectiu posseeix una percepció bastant positiva sobre el seu estat emocional i la seva feina professional en una escola multicultural, desmitificant-se així la tradicional imatge social d’aquesta escola com a problemàtica i conflictiva per a l’alumnat i el professorat.

Paraules Clau

educació intercultural, educació física, escola multicultural, professorat d’educació física, trajectòria professional
Return to Top ▲Return to Top ▲