Hemeroteca > Número 122 > Esdeveniments esportius i generació de xarxes esportives turístiques

Esdeveniments esportius i generació de xarxes esportives turístiques

Oriol Sallent i Bonaventura

Resum

Aquesta tesi versa sobre les conseqüències de dos esdeveniments esportius en les relacions que s’estableixen entre actors de l’àmbit turístic i esportiu en la seva localitat i amb actors externs que s’hi relacionen. L’estudi del turisme i esport com a disciplina que investiga les relacions entre l’esport i el turisme, ha rebut una important atenció últimament des de la perspectiva de la generació de desenvolupament territorial. Una part específica d’aquest àmbit se centra en els esdeveniments esportius i en els impactes que generen en l’entorn. Molta bibliografia ha posat l’èmfasi en l’anàlisi d’aquestes conseqüències, en particular sobre els impactes econòmics. Tot i així, com sovint cal recordar, també es produeixen impactes en el medi ambient, la cultura i la societat. Entre d’altres, els esdeveniments esportius afecten intensament les relacions dels agents que s’hi impliquen durant la preparació i execució de la prova.

Paraules Clau

esdeveniments esportius, xarxes relacionals, anàlisi de xarxes socials, impactes i llegats
Return to Top ▲Return to Top ▲