Hemeroteca > Número 131 > Disseny i validació d’un qüestionari de satisfacció d’activitat esportiva en centres penitenciaris [Design and Validation of a Satisfaction Questionnaire with Sports Programmes in Penitentiaries]

Disseny i validació d’un qüestionari de satisfacció d’activitat esportiva en centres penitenciaris [Design and Validation of a Satisfaction Questionnaire with Sports Programmes in Penitentiaries]

Gema Ortega Vila, Manuel Tomás Abad Robles, Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra, Luis Javier Durán González, Jorge Franco Martín, Ana Concepción Jiménez Sánchez, José Robles Rodríguez

Ortega Vila, G., Abad Robles, M. T., Giménez Fuentes-Guerra, F. J., Durán González, L. J., Franco Martín, J., Jiménez Sánchez, A. C., & Robles Rodríguez, J. (2018). Design and Validation of a Satisfaction Questionnaire with Sports Programmes in Penitentiaries. Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 21-33. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/1).131.02

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser dissenyar i validar un qüestionari de satisfacció dels interns dels centres penitenciaris en els quals la Fundació Real Madrid desenvolupa programes esportius. El qüestionari va ser analitzat quantitativament i qualitativa per un grup d’11 jutges experts. Es va estudiar la validesa de contingut a través del coeficient V d’Aiken i el coeficient de variació. Es va avaluar la fiabilitat analitzant la consistència interna pel mètode de l’a de Cronbach (0.928) i la fiabilitat test-retest utilitzant el coeficient correlació intraclasse 0.957 (p < 0.01). El qüestionari reuneix suficients propietats per ser considerat una eina vàlida i fiable per estudiar i analitzar el grau de satisfacció dels interns amb els programes esportius duts a terme per la Fundació Real Madrid.

Paraules Clau

presó, esport, poblacions especials
Return to Top ▲Return to Top ▲