Hemeroteca > Número 134 > Disseny de projectes de recerca en ciències de l’activitat física i l’esport

Disseny de projectes de recerca en ciències de l’activitat física i l’esport

Enrique Ortega Toro, Jesús Salado Tarodo

Ortega Toro, E., & Salado Tarodo, J. (2018). Design of Research Projects in Physical Activity and Sport Sciences. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 7-19. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.01

Resum

Els objectius d’aquest estudi són: a) conèixer l’opinió del personal docent i investigador (PDI) de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) sobre el valor acadèmic que han de tenir els diferents tipus de projectes/contractes de recerca; b) conèixer l’opinió del PDI en CAFE sobre els criteris més importants que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar i avaluar un projecte/contracte de recerca; i c) comparar les opinions dels PDI de CAFE amb els criteris d’avaluació existents. La mostra va estar composta per 149 professors universitaris que feien classes en el grau de CAFE en el curs 2013-2014, dels quals 92 no han estat investigadors principals en cap projecte i 57 d’ells sí que han treballat, almenys, en un projecte de recerca. L’instrument utilitzat per recollir les dades va ser l’apartat de projectes i contractes del Qüestionari sobre criteris de qualitat del personal docent i investigador universitari en ciències de l’activitat física i esport (CPDI-CAFE). Els resultats obtinguts indiquen que els projectes més importants són els projectes europeus, seguits dels R+D+i del pla nacional. D’altra banda, els aspectes valorats com a més importants dins dels projectes són la viabilitat, una metodologia adequada i una adequada transferència dels resultats. Aquestes dades poden ser tan útils per al disseny de projectes per part dels equips de recerca com per a la seva avaluació. Els objectius d’aquest estudi són: a) conèixer l’opinió del personal docent i investigador (PDI) de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) sobre el valor acadèmic que han de tenir els diferents tipus de projectes/contractes de recerca; b) conèixer l’opinió del PDI en CAFE sobre els criteris més importants que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar i avaluar un projecte/contracte de recerca; i c) comparar les opinions dels PDI de CAFE amb els criteris d’avaluació existents. La mostra va estar composta per 149 professors universitaris que feien classes en el grau de CAFE en el curs 2013-2014, dels quals 92 no han estat investigadors principals en cap projecte i 57 d’ells sí que han treballat, almenys, en un projecte de recerca. L’instrument utilitzat per recollir les dades va ser l’apartat de projectes i contractes del Qüestionari sobre criteris de qualitat del personal docent i investigador universitari en ciències de l’activitat física i esport (CPDI-CAFE). Els resultats obtinguts indiquen que els projectes més importants són els projectes europeus, seguits dels R+D+i del pla nacional. D’altra banda, els aspectes valorats com a més importants dins dels projectes són la viabilitat, una metodologia adequada i una adequada transferència dels resultats. Aquestes dades poden ser tan útils per al disseny de projectes per part dels equips de recerca com per a la seva avaluació.

Paraules Clau

qualitat de la ciència, política científica, percepció de la qualitat
Return to Top ▲Return to Top ▲