Hemeroteca > Número 134 > Metodologia qualitativa en l’estudi del joc tradicional

Metodologia qualitativa en l’estudi del joc tradicional

Francisco Lagardera, Pere Lavega, Joseba Etxebeste, José Ignacio Alonso

Lagardera, F., Lavega, P., Etxebeste, J., & Alonso, J. I. (2018). Qualitative Methodology in the Study of Traditional Games. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 20-38. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.02

Resum

Aquest text presenta una manera d’aplicar la metodologia qualitativa per estudiar la vivència emocional que originen diferents categories de joc motor. Aquesta proposta es contextualitza a les bases teòriques de l’educació de conductes motrius i en l’ús de mètodes mixtos. S’expliquen les tres fases d’anàlisi de contingut aplicat a comentaris de diferents grups de participants d’Espanya, Portugal, Suïssa i Brasil (universitaris, d’educació primària i secundària), obtinguts mitjançant el qüestionari validat Games and Emotion Scale (GES) i entrevistes rememorades. Aquesta línia de recerca ha permès elaborar mapes conceptuals interpretatius de la vivència emocional dels diferents tipus de jocs i alhora presentar propostes educatives per als professionals d’una educació física moderna.

Paraules Clau

anàlisi de contingut, conducta motriu, praxeologia motriu, benestar
Return to Top ▲Return to Top ▲