Hemeroteca > Número 139 > Activitat física i rendiment acadèmic en la infància i la preadolescència: una revisió sistemàtica

Activitat física i rendiment acadèmic en la infància i la preadolescència: una revisió sistemàtica

Ramón Chacón-Cuberos, Félix Zurita-Ortega, Irwin Ramírez-Granizo. Manuel Castro-Sánchez

Chacón-Cuberos, R., Zurita-Ortega, F., Ramírez-Granizo, I., & Castro-Sánchez, M. (2020). Physical Activity and Academic Performance in Children and Preadolescents: A Systematic Review. Apunts. Educación Física y Deportes, 139, 1-9. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.01

Resum

La pràctica d’activitat física constitueix un mitjà essencial en la millora de la salut física i mental. La seva influència en diversos aspectes cognitius com l’atenció, memòria o concentració ha estat àmpliament estudiada, podent guardar una estreta relació amb el rendiment acadèmic. L’objectiu d’aquest estudi consisteix en la realització d’una revisió sistemàtica sobre la relació existent entre pràctica d’activitat física i rendiment acadèmic en escolars. S’empra com a principal motor de cerca el repositori Web of Science (WOS), emprant com a criteri la selecció d’estudis de tipus longitudinal i experimental publicats en els últims cinc anys. Es va obtenir una mostra total de 23 treballs de recerca, en els quals es van aplicar programes d’intervenció basats en exercici físic per a la millora del rendiment acadèmic o paràmetres relacionats. Com a principals troballes, s’ha pogut observar la necessitat de prescriure activitat física o exercici físic amb uns paràmetres de volum i intensitat adequats, pel fet que una càrrega insuficient no es relaciona amb el rendiment acadèmic i/o cognitiu. Així mateix, les tasques de motricitat global i els esports en equip resulten més eficaços en implicar més demandes cognitives. Les àrees de matemàtiques i pensament lògic van ser les més beneficiades.

Paraules Clau

activitat física, esport, rendiment acadèmic, rendiment cognitiu, escolars
Return to Top ▲Return to Top ▲