Hemeroteca > Número 139 > Conductes prosocials i antisocials en l’esport escolar

Conductes prosocials i antisocials en l’esport escolar

Pedro Ángel Latorre-Román, María Teresa Bueno-Cruz, Melchor Martínez-Redondo, Jesús Salas-Sánchez

Latorre-Román, P. Á., Bueno-Cruz, M. T., Martínez-Redondo, M., & Salas-Sánchez, J. (2020). Prosocial and Antisocial Behaviour in School Sports. Apunts. Educación Física y Deportes, 139, 10-18. https://doi. org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.02

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la conducta prosocial i antisocial en l’esport escolar. Van participar-hi 247 nenes i nens d’edat compresa entre els 8 i els 12 anys, organitzats en cinc grups: esportistes d’atletisme, de futbol, bàsquet, multiesport i sedentaris. Els resultats indiquen que, en els grups d’esportistes, els nens mostren una conducta antisocial superior que les nenes i aquestes més empatia. El grup de futbol presenta menys presa de perspectiva i el grup sedentari major preocupació empàtica. Alhora, el grup de futbol mostra més agressivitat que la resta de grups amb diferències significatives en relació amb l’atletisme. Es pot concloure que la participació en l’esport infantil competitiu no té relació directa amb més conducta prosocial i menys conducta antisocial.

Paraules Clau

esport, nens, socialització, competició
Return to Top ▲Return to Top ▲