Hemeroteca > Número 139 > Relació entre activitat física infantil i suport percebut: estudi de casos

Relació entre activitat física infantil i suport percebut: estudi de casos

Daniel Sanz-Martín

Sanz-Martín, D. (2020). Relationship between Physical Activity in Children and Perceived Support: A Case Studies. Apunts. Apunts. Educación Física y Deportes, 19-26. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.03

Resum

Aquest estudi pretenia conèixer els nivells d’activitat física, de suport de familiars i amics per a la pràctica i les relacions entre l’activitat i el suport, en funció del gènere i el curs dels escolars. Van participar 81 homes i 73 dones que cursaven de 3r a 6è curs d’educació primària, amb edats entre els 8 i els 13 anys (M = 9.82, DE = 1.35). Es va dur a terme un estudi de cas de tipus epidemiològic conductual, i es van administrar els instruments: Parent Support Scale, Peer Support Scale i Physical Activity Questionnaire for Older Children. Els homes van realitzar més activitat física (p < .001) i van percebre més suport que les dones, sent també superiors les de l’alumnat de 3r respecte a 6è curs. Existia relació entre l’activitat física de les noies i el suport familiar (p < .001) i entre el suport d’amics i l’activitat física en funció de totes les categories de les variables independents (p < .05). En conclusió, els homes i els alumnes de 3r curs van realitzar més activitat física i percebien més suport que les noies i que els alumnes de 6è curs, respectivament, i el suport dels amics va estar més relacionat amb l’activitat física que el dels familiars.

Paraules Clau

nivells d’activitat física, suport social, suport familiar, suport d’amics, escolars i educació primària
Return to Top ▲Return to Top ▲