Hemeroteca > Número 139 > Competències del professorat d’educació física i valoració en la pràctica professional

Competències del professorat d’educació física i valoració en la pràctica professional

Laura Cañadas, María Luisa Santos-Pastor, Francisco Javier Castejón 

Cañadas, L., Santos-Pastor, M. L., & Castejón, F. J. (2019). Physical Education Teachers’ Competencies and Assessment in Professional Practice. Apunts. Educación Física y Deportes, 33-41. https://doi. org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.05

Resum

La formació inicial del professorat d’educació física ha de desenvolupar un conjunt de competències clau que orientin el professorat en el desenvolupament de la seva tasca professional. L’aplicació de l’avaluació formativa en aquesta etapa es presenta com una possibilitat per a l’adquisició d’aquestes competències. Aquesta recerca valora la percepció dels docents sobre el desenvolupament de les seves competències clau durant la seva formació inicial i si existeixen diferències significatives en funció de si treballen com a docents o no. S’estudia, també,  la relació que s’estableix entre alguns elements de l’avaluació i la qualificació i el desenvolupament de les competències. Van participar 487 graduats/ades de 17 centres universitaris espanyols. Es va utilitzar un qüestionari amb preguntes referides a les competències clau desenvolupades en la formació inicial i alguns aspectes de l’avaluació en aquesta etapa. Els resultats mostren: a) no existeixen diferèn­cies en la percepció de l’adquisició de les competències docents dels graduats en funció de si treballen o no; b) els graduats que treballen com a docents relacionen positivament els ítems d’avaluació amb dues dels tres conjunts de competències estudiats, i les formes de qualificació participatives amb les competències de desenvolupament, aplicació i avaluació de processos d’ensenyament i aprenentatge en educació física, i, c) aquells que treballen consideren que l’ús de l’avaluació formativa durant la seva formació inicial els ha ajudat a posar en pràctica les competències docents en la seva pràctica professional.

Paraules Clau

coneixement pedagògic, formació inicial, educació física, avaluació formativa, competència clau
Return to Top ▲Return to Top ▲