Hemeroteca > Número 139 > Afectivitat i interacció motriu dels jocs motors populars a l’escola

Afectivitat i interacció motriu dels jocs motors populars a l’escola

Pedro Gil-Madrona, Lorena Pascual-Francés, Andrea Jordá-Espi, Felipe Mujica-Johnson, Andrés B. Fernández-Revelles

Gil-Madrona, P., Pascual-Francés, L., Jordá-Espi, A., Mujica-Johnson, F., & Fernández-Revelles, A. B. (2020). Affectivity and Motor Interaction in Popular Motor Games at School. Apunts. Educación Física y Deportes, 42-48. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.06

Resum

La interacció motriu i el context sociocultural on es produeix són aspectes que determinen el tipus de joc motor, aportant-li característiques específiques que el diferencien en la classe d’educació física. Així, cal estudiar aquesta activitat motriu des de la perspectiva afectiva, amb la finalitat d’optimitzar el procés educatiu. Aquest estudi té com a propòsit identificar la percepció afectiva de l’alumnat de 5è i 6è curs d’educació primària en els jocs populars de cooperació i de cooperació-oposició, a la classe d’educació física. L’estudi respon a l’enfocament quantitatiu i els seus participants són 70 estudiants (35 homes i 35 dones), pertanyents a la província d’Alacant, amb edats compreses entre els 10 i 12 anys. Les dades van ser recopilades per mitjà de l’enquesta PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) validada en castellà per a nenes, nens i adolescents. Els principals resultats indiquen que en els dos tipus de joc popular estudiats, els afectes positius van obtenir la percepció més alta, mentre que els afectes negatius van obtenir la menor percepció. Es conclou que aquest tipus de jocs sociomotrius amb contingut sociocultural, permeten que l’alumnat desenvolupi habilitats socials en un ambient positiu d’aprenentatge.

Paraules Clau

afectivitat; educació física; interacció motriu; joc popular
Return to Top ▲Return to Top ▲