Hemeroteca > Número 141 > Necessitats psicològiques bàsiques en esportistes espanyols: validació de la “Basic Needs Satisfaction in Sport Scale”

Necessitats psicològiques bàsiques en esportistes espanyols: validació de la “Basic Needs Satisfaction in Sport Scale”

Cristina De Francisco, Francisco José Parra-Plaza*, Pilar M. Vílchez

De Francisco, C., Parra-Plaza, F.J., & Vílchez, P.M. (2020). Psychological Needs in Spanish Athletes: Validation of the “Basic Needs Satisfaction in Sport Scale”. Apunts. Educación Física y Deportes, 141, 11-20. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/3).141.02

Resum

Atès l'interès creixent de la satisfacció de necessitats psicològiques bàsiques en l'àmbit de l'activitat física i l'esport, han estat diversos els instruments utilitzats per avaluar el grau de satisfacció o frustració d'aquestes necessitats. Un d'aquests instruments és l’escala de satisfacció de les necessitats bàsiques en l’esport (Basic Need Satisfaction in Sport Scale, BNSSS), que a més destaca per reconèixer tres factors, fins al moment no avaluats, en la dimensió d'autonomia (elecció, voluntat i locus percebut de causalitat intern). A Espanya, la BNSSS únicament ha estat validada per a esports d'equip, raó per la qual el principal propòsit d’aquest estudi va ser validar-lo per a la seva utilització en qualsevol esport (col·lectiu i individual). Per a l'estudi es va comptar amb la participació de 795 esportistes, dels quals el 50,8 % eren homes i el 49,2 % dones amb una edat mitjana de 18,36 anys (DE = 6,06). A través del programa EQS 6,3 es van realitzar anàlisi factorial confirmatòria, d'invariància factorial per a les variables sexe, edat, nivell competitiu i modalitat, i fiabilitat composta entre factors. Es va observar un bon ajustament del model, amb índexs d'ajustament comparatiu (CFI) i no normalitzat (NNFI) de ,97, i una mitjana quadràtica dels errors d’aproximació de 0,06. Es va constatar la invariància factorial per als subgrups proposats i els índexs de fiabilitat composta van ser superiors a ,70. Per tant, es presenta un instrument de mesura amb bones propietats psicomètriques que permet avaluar la satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques en el context esportiu espanyol.

Paraules Clau

competència, autonomia, relació, esport, propietats invariància
Return to Top ▲Return to Top ▲