Hemeroteca > Número 141 > La competència de les habilitats motrius a l’educació infantil

La competència de les habilitats motrius a l’educació infantil

Pablo García-Marín*, Natalia Fernández-López

García-Marín, P., & Fernández-López, N. (2020). Motor Skills Competence in Preschool Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 141, 21-32. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/3).141.03

Resum

L’objectiu de l’estudi va ser analitzar la competència en les habilitats motrius bàsiques de preescolars gallecs. Es va utilitzar un disseny ex post-facto descriptiu. La mostra va estar composada per 80 participants (68,2 ± 4,0 mesos) de tres escoles públiques gallegues. Les habilitats motrius van ser avaluades amb el Test del Desenvolupament del Motor Gros, 2a edició (TGMD-2). La puntuació assolida en el coeficient motor gros va ser de 93,3 ± 13,1 (percentil 37,3 ± 25,9), a l’escala de les habilitats locomotrius de 9,2 ± 2,3 (percentil 41,7 ± 23,5) i en la de les habilitats manipulatives de 8,6 ± 2,5 (percentil 36,1 ± 24,7). A la comparació per gènere, es van trobar diferències en batre (masculí: 6,3 ± 2,0; femení: 4,9 ± 2,2; p = ,004) i botar (masculí: 4,3 ± 1,8; femení: 2,9 ± 2,3; p = ,003). L’anàlisi qualitatiu va permetre identificar els criteris de rendiment més difícils de dominar per als preescolars de la mostra. En les habilitats locomotrius el pitjor rendiment es va obtenir en la flexió de la cama que no es recolza en córrer. En les habilitats manipulatives va ser en la posició de les mans a l’agafar el bat. En conclusió, la competència en les habilitats motrius bàsiques dels preescolars s’han de millorar optimitzant els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Paraules Clau

desenvolupament motor, preescolars, gènere, avaluació, TGMD
Return to Top ▲Return to Top ▲