Hemeroteca > Número 141 > Conducta proxèmica en la formació inicial del professorat d’educació física

Conducta proxèmica en la formació inicial del professorat d’educació física

Sonia Asún-Dieste, Mª Rosario Romero-Martín*, José Luis Aparicio-Herguedas, Antonio Fraile-Aranda

Asún-Dieste, S., Romero-Martín, Mª.R., Aparicio-Herguedas, J.L., & Fraile-Aranda, A. (2020). Proxemic Behaviour in Pre-service Teacher Training in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 141, 41-48. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/3).141.05

Resum

La formació inicial universitària a Espanya representa el domini de competències genèriques i específiques, que capaciten els graduats per respondre amb eficàcia a les demandes socials. L’ocupació majoritària dels professionals de l’activitat física és la direcció de grups o individus que practiquen i aprenen activitats motrius. La necessària interacció que es produeix en aquest procés comporta que les competències comunicatives siguin molt presents a la formació. L’alumnat d’aquest estudi va dirigir sessions de docència simulada, es van autoavaluar i van avaluar les seves companyes i companys. Quan van acabar, van elaborar autoinformes que evidenciaven dificultats d’ordre proxèmic, i es van organitzar en quatre categories: orientació i disposició del docent; disposició i organització del grup; desplaçament del professor, i distància-proximitat física i afectiva establerta entre els estudiants i el docent. Els estudiants van prendre consciència que una deficient situació i orientació del professorat cap al grup impedia una bona comunicació arribant, fins i tot, a comportaments disruptius. Així mateix, també van ser conscients que l’organització del grup no pot deixar-se a l’atzar donada la seva influència sobre els models metodològics seguits i la seva importància en l’aprenentatge; igualment, van prendre nota que el comportament proxèmic de l’alumnat d’una classe conté informació valuosa per al professorat, sobre l’aprenentatge, però també sobre emocions que mediatitzen la sessió com la inhibició enfront determinades propostes d’expressió corporal. Finalment, els estudiants van destacar la importància de la proximitat no només física sinó també afectiva per crear un espai òptim per l’ensenyament-aprenentatge.

Paraules Clau

comunicació no verbal, proxèmica, formació inicial del professorat, educació física, autoavaluació, coavaluació
Return to Top ▲Return to Top ▲