Hemeroteca > Número 141 > Pràctiques fisicoesportives extraescolars no organitzades: gènere, etapa i índex d’activitat física

Pràctiques fisicoesportives extraescolars no organitzades: gènere, etapa i índex d’activitat física

Myriam Alvariñas-Villaverde*, Miguel González-Valeiro

Alvariñas-Villaverde, M., & González-Valeiro, M. (2020). Non-organised Extracurricular Physical and Sport Practice: gender, educational stage and physical activity index. Apunts. Educación Física y Deportes, 141, 55-62. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/3).141.07

Resum

Els estudis sobre la tipologia de les pràctiques fisicoesportives no organitzades fora de l’àmbit escolar són escassos. Per això, aquest treball<A[treball|feina]> va consistir a descriure aquestes activitats i analitzar la seva relació amb altres variables: gènere, etapa educativa i índex d’activitat física. La recerca va ser de caràcter quantitatiu, transversal i descriptiu. Van participar-hi 1040 estudiants, 521 nens i 519 nenes (M: 12,30; DE: 3,08) pertanyents a 26 centres educatius de Galícia, d’edats compreses entre 10 i 17 anys. Es va administrar el Qüestionari internacional sobre educació física, salut i estil de vida. Els resultats van mostrar que les activitats més practicades són futbol, passejar, ciclisme, bàsquet i córrer. Es van trobar diferències significatives en algunes de les activitats estudiades respecte al gènere i l’etapa escolar. L’índex d’activitat física va ser més gran en nens i en estudiants de primària. Es van observar nivells d’activitat física molt baixos. Així mateix, es van trobar diferències entre persones actives i poc actives en algunes disciplines esportives practicades. La informació obtinguda contribueix a la identificació de les característiques de la pràctica de temps lliure en la societat gallega. Mitjançant aquest tipus d’evidències es pot respondre millor a les necessitats de participació en la infantesa i joventut, facilitant futures actuacions en el context comunitari i de gestió esportiva.

Paraules Clau

pràctica informal, sexe, edat, nivell d’activitat física
Return to Top ▲Return to Top ▲