Hemeroteca > Número 141 > Hibridació del model pedagògic de responsabilitat personal i social i ludificació en educació física

Hibridació del model pedagògic de responsabilitat personal i social i ludificació en educació física

Alfonso Valero-Valenzuela, David Gregorio García, Oleguer Camerino, David Manzano

Valero-Valenzuela, A., Gregorio García, D., Camerino, O., & Manzano, D. (2020). Hybridisation of the Teaching Personal and Social Responsibility Model and Gamification in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 141, 63-74. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/3).141.08

Resum

L'objectiu d'aquest estudi va ser analitzar el resultat d'una intervenció docent basada en la hibridació del model pedagògic de responsabilitat personal i social (MRPS) amb l'estratègia innovadora de la ludificació. Mitjançant una anàlisi metodològica mixta (Mixed Methods) que consisteix en la combinació de l'observació de la interacció docent-discent i qüestionaris motivacionals de l'alumnat, es va evidenciar l'efecte d'aquesta formulació innovadora didàctica sobre participants d'ambdós gèneres. La mostra va estar composta per 55 alumnes d'un centre educatiu de la província de Múrcia (28 noies i 27 nois) d'entre 13 i 17 anys (M : 14.29; DT : .875) de 2 cursos de 2n i 3r d'ESO. Es va realitzar una anàlisi observacional de l'actuació i interacció del docent-discent, gravant en vídeo deu sessions codificades amb l'instrument d'observació de responsabilitat personal i social (SORPS) i registrades amb el programari Lince v.2.0., per obtenir els patrons temporals (t-patterns) de la conducta docent amb el programari Theme versió 6. Edu. L'escala de motivació educativa en secundària es va administrar per analitzar la motivació autodeterminada dels estudiants i les dades van ser introduïdes en el programa estadístic SPSS v.22.0 per a la seva posterior anàlisi. Els resultats van mostrar una prevalença de cessió d'autonomia i responsabilitat en les conductes del docent als participants, que va generar una motivació més autodeterminada entre l'alumnat. Es va concloure que l'aplicació d'un programa basat en la hibridació del model pedagògic MRPS i la ludificació resulta efectiva per millorar els seus nivells d'autonomia, responsabilitat i motivació.

Paraules Clau

innovació pedagògica, model pedagògic, t-patterns, mixed methods research
Return to Top ▲Return to Top ▲